Please be advised that our online store uses cookies technology and at the same time does not automatically collect any information, except for the information contained in these files (so-called "cookies").

Miernik promieniowania UV C przeznaczony jest do pomiaru natężenia napromienienia przez lampy UV C w zakresie 0,1 mW/m2÷19,99 W/m2. Szczególnie użyteczny jest przy badaniu lamp UV C bakteriobójczych stosowanych np. w szpitalach i określania stopnia ich zużycia. Jak widać - lampa UV C wyglądająca na sprawną przy ocenie wzrokowej (emisja w zakresie widzialnym), może już niemal całkowicie utracić zdolność radiacji (sprawności lamp UV C w zakresie bakteriobójczym) . Czułość spektralna sondy pomiarowej miernika skorygowana jest do względnej skuteczności bakteriobójczej wg PN-79/T 06588: `Promieniowanie nadfioletowe. Nazwy, określenia, jednostki.` Odczyt wartości mierzonej dokonywany jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym bezpośrednio w mW/m2 lub W/m2. Przyrząd automatycznie sygnalizuje przekroczenie zakresu pomiarowego oraz stan rozładowania baterii zasilającej poniżej dopuszczalnego poziomu. PARAMETRY TECHNICZNE zakresy pomiarowe: 0,1 ÷ 199,9 mW/m2 1 ÷ 1999 mW/m2 0,01 ÷ 19,99 W/m2 błąd podstawowy dla źr. rtęciowego UV standard: < 5 % zakres temperatury pracy: wymiary obudowy: zasilanie: 10 ÷ 40°C 150 × 80 × 30 mm bateria 9V

0436
New product
Grade 
Jarosław Gąskowski 05/18/2021

Sonopan

Bardzo dobry miernik promieniowania. Wykorzystujemy do pomiary promieniowania w lampach uvc w gabinetach stomatologicznych.

Write your review !

Product added to compare.