Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie

Jak zmniejszyć ilość wypadków na liniach produkcyjnych?

W sektorze przetwórstwa przemysłowego nieustannie zachodzą zmiany, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz optymalizację procesów produkcyjnych. Przy linii produkcyjnej bardzo ważne jest zachowanie ciągłości pracy, która w razie wypadku z udziałem pracownika narażona jest na przestój generujący koszty. Każdy wypadek w pracy to uszczerbek na zdrowiu pracownika, a także dezorganizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawca, który nie zapewnia należytej ochrony zdrowia pracownikowi na stanowisku pracy będzie zobligowany do wypłacenia odszkodowania. Wypadki na liniach produkcyjnych wciąż zdarzają się dość często. Właśnie dlatego warto skupić się na czynnościach, które skutecznie je ograniczą.

Nowoczesne technologie, bezpieczniejsze urządzenia na linii produkcyjnej

Nieustanny rozwój w zakresie rozwiązań technologicznych sprawia, że w przedsiębiorstwach produkcyjnych mamy do czynienia z postępującą mechanizacją i automatyzacją procesu produkcyjnego.

Dziś funkcje pracowników są inne niż jeszcze kilka lat temu. Ma to istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na liniach produkcyjnych. Według danych, zgromadzonych na potrzeby Magazynu Przemysłowego na podstawie raportu GUS ilość wypadków w pracy dla sektora przetwórstwa przemysłowego spadła. W porównaniu z rokiem 2019 ilość ciężkich urazów maleje, podobnie jak ogólna liczba powstałych uszkodzeń ciała. Zwiększył się nieznacznie odsetek osób, które uległy wypadkom śmiertelnym podczas pracy w przemyśle. 

Najczęściej podawaną przyczyną wypadku jest zderzenie ruchomego obiektu z tym pozostającym w spoczynku - przykładem może być prowadzący wózek widłowy, którym najeżdża na magazynowany towar. Zautomatyzowane linie produkcyjne są dziś coraz częściej wyposażone, dostosowywane i modyfikowane pod kątem bezpieczeństwa pracowników. Korzystając z nowoczesnych technologii można znacznie zwiększyć bezpieczeństwo podczas pracy.                                            

Nowoczesne detale stosowane w celu eliminacji ryzyka wypadków

Podnoszenie bezpieczeństwa linii produkcyjnej jest znaczące z punktu widzenia eliminacji wypadków na liniach produkcyjnych. Stosowanie nowoczesnych technologii znacznie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracowników. Systemy analizujące, ostrzegawcze oraz informujące o pojawieniu się nieprawidłowości stanowią praktyczny element, wpływający na zmniejszenie ryzyka wypadku oraz minimalizację strat. Podobnie jest z dodatkami zwiększającymi bezpieczeństwo na halach produkcyjnych. Wyposażenie linii produkcyjnej w osłony ochronne czy zastosowanie mat ochronnych (mat bezpieczeństwa) w wysokim stopniu wpływających na zmniejszenie ilości wypadków na liniach produkcyjnych.

Eliminacja potencjalnych zagrożeń na linii produkcyjnej

Jeśli zagrożenia istnieją to stanowią przyczynę negatywnych wydarzeń. W praktyce organizacji zakładów produkcyjnych stosowane są zasady, w myśl których każda czynność wykonywana przez pracownika powinna zostać dokładnie objaśniona. Ważne, aby w instrukcji zaznaczyć nawet kierunek, tempo, ilość ruchów, zapewniające prawidłowy montaż elementów.

Szczegółowe określenie zasad oraz dokładna instrukcja postępowania są nie tylko spełnieniem wymogów BHP. To również odpowiedź na wzrost świadomości zagrożeń w miejscu pracy.

Niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania przez pracownika obowiązków należy eliminować optymalizując proces produkcyjny pod kątem efektywności i czasu powstawania produktu. Bezpieczeństwo na linii produkcyjnej pozwala zachować ciągłość procesu produkcji związaną z eliminacją kosztów.

Czynniki takie jak:

  • eliminacja zagrożeń,

  • wdrażanie nowych technologii,

  • podnoszenie odporności linii produkcyjnej na ludzkie błędy,

  • zwiększenie zabezpieczeń,

  • zastosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony pracowniczej,

  • wzrost świadomości zagrożeń na linii produkcyjnej.

Wymienione powyżej elementy wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa, a zarazem ograniczenie ilości wypadków na liniach produkcyjnych.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Produkt dodany do porównania