Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie

Jak zwiększyć przepustowość przeładunków magazynu o 20%?

Technologiczny proces magazynowy jest terminem najpełniej określającym zakres i rodzaj czynności wykonywanych w halach magazynowych. Im szybszy przepływ towarów, im mniejsze ograniczenia, związane z brakiem płynności na terenie magazynów, tym większe koszty. Jak zatem zwiększyć przepustowość na terenie magazynu, aby zoptymalizować proces magazynowy, eliminując koszty? Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń typu lasery do wózków widłowych optymalizacja przeładunku stanie się efektywna.

Analiza operacji magazynowych

W przestrzeni magazynowej, zależnie od specyfiki branży, może zachodzić stały przepływ towarów lub sezonowo zmieniać się jego ilość.  Dla przykładu, Amazon i jego rekordowy, dzienny bilans 4 milionów zamówień przed Świętami Bożego Narodzenia jest doskonałą ilustracją konieczności prowadzenia analiz i raportowania sytuacji magazynowej w ciągu roku. Dziś wiele firm wspomaga prace magazynowe nowoczesnymi systemami informatycznymi, monitorującymi stany magazynowe oraz konieczność dokonania dostaw. Doskonale zaplanowana kontrola zasobów oraz nieustanna analiza sytuacji bieżącej to jedne z najskuteczniejszych sposobów na:

 • zwiększenie efektywności,

 • poprawę przepustowości w pracach magazynowych.

Analiza operacji magazynowych pozwala określić zadania, konieczne do codziennej realizacji, aby przepustowość magazynu okazała się optymalna. 

Analiza zgromadzonych danych i określenie koniecznych zmian

Wśród wielu czynności, mających wpływ na optymalizację przepustowości magazynów, a co za tym idzie, eliminację kosztów magazynowania jest określenie czasu, potrzebnego na wykonanie konkretnych zadań przy zachowaniu stuprocentowej efektywności wykonywanych czynności. Ważne, aby określić:

 • optymalną przepustowość magazynu,

 • wzór,

 • schemat wykonywanych zadań w odpowiednim czasie, przy użyciu odpowiednich urządzeń oraz przez określoną ilość osób.

Jeśli firma działa w oparciu o stały przepływ towarów w podobnej ilości oraz czasach dostawy, na podstawie zgromadzonych danych warto zaplanować proces optymalizacji prac magazynowych. Jeśli przedsiębiorstwo pozbawione jest regularności dostaw lub w szczególnych okresach pracy jest znacznie więcej, warto zaplanować na ten okres zatrudnienie dodatkowych pracowników oraz wypożyczenie w urządzenia, usprawniających działania. Oblicz przepustowość magazynu na podstawie zgromadzonych danych i zaplanuj zmiany, uwzględniające optymalizację warunków techniczno-organizacyjnych w magazynie, dotyczących:

 • przestrzeni magazynowej,

 • maszyn i urządzeń,

 • pracowników magazynowych.

Słuchaj opinii pracowników

Pracownicy, którzy na co dzień mają do czynienia z funkcjonowaniem magazynu są cennym źródłem wiedzy, mającej na celu poprawę przepustowości przy przeładunku towarów. Przy okazji przeprowadzenia audytu, mają oni okazję wykazać:

 • nieprawidłowości,

 • elementy spowalniające lub

 • zmniejszające dokładność prowadzonych działań.

Zadbaj o doszkalanie pracowników oraz unowocześnienie ich miejsc pracy. Aby zwiększyć przepustowość magazynu o 20% warto kłaść nacisk na bezpieczeństwo,  przeszkolenie pracowników oraz stopniową automatyzację prac magazynowych. Pracownicy zmienią profil swoich zadań w magazynie z wykonującego na nadzorujący. Określenie procesów magazynowych jest niezbędne, aby efektywnie prowadzić działania nawet podczas zwiększonej ilości dostaw. Sprawna praca zaangażowanych pracowników znacznie wpływa na prawidłowy przepływ zasobów. Wyposażenie pracowników w osłony, akcesoria i odzież BHP oraz zapewnienie im udogodnień zmniejsza ryzyko wystąpienia urazów na stanowisku pracy, jednakowoż znaczących dla optymalnej przepustowości hali magazynowej.

Zadbaj o odpowiednie wyposażenie hali magazynowej

Rozwój technologii w zakresie magazynowania, przeładunku i logistyki sprawia, że system jest gotowy na nieustanny wzrost popularności e-commerce. Prawidłowy proces magazynowania oraz optymalizacja przestrzeni i czasu magazynowania sprawiają, że towary mogą szybko i bez uszkodzeń dotrzeć do nabywców.

Przepustowość magazynów dotyczy właścicieli hal, dbających o eliminację kosztów oraz budowanie pozytywnej opinii o marce. Nowocześnie wyposażona hala magazynowa, w której nie brak rozwiązań zabezpieczających towary przed uszkodzeniem oraz zwiększających możliwość szybszego wykonywania zadań z tą samą efektywnością jest miejscem, w którym można pracować nad zwiększeniem przepustowości.

Wdrożenie jakich rozwiązań może mieć tutaj kluczowe znaczenie?

Nieodzownym elementem zwiększającym efektywność pracy w magazynie są:

 • nakładki na pion wideł zapobiegające uszkodzeniom ładunków poprzez amortyzację siły nacisku w czasie dojeżdżania do regału i rozładunku towarów,

 • nakładki na widły tworzące warstwę ochronną pozwalającą na zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń towarów w czasie załadunku, przewożenia i rozładunku,

 • systemy laserowe, które pozwalają na precyzyjne wytyczenie toru najazdu wózka widłowego.

Skuteczne, nowoczesne urządzenia dla zwiększenie przepustowości magazynu podczas przeładunku

Nowoczesne systemy laserowe nie tylko zwiększają bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy, wpływają na usprawnienie i wydajność działań, ale przede wszystkim wpływają na zwiększenie przepustowości magazynu. Podczas przeładunku liczy się precyzja, odpowiednie tempo i bezbłędność. Lasery wykazują się niezawodnym działaniem,  wpisując się w wymaganą precyzję i szybkość pracy podczas przeładunku. Zaawansowane technologicznie urządzenia, wykorzystujące precyzyjnie prowadzoną wiązkę światła są niezastąpione, aby usprawnić proces przeładunku. Widły wózka widłowego mogą bezbłędnie określić miejsce dojazdu do palety nawet w warunkach znacznie utrudnionej widoczności. Nie trać czasu na błędy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Produkt dodany do porównania